Ozon Tedavisi

by admin

Ozon gazı canlı organizma ile temas ettiğinde hızlı şekilde moleküler oksijene ve oksijen radikallerine dönüştürülür. Vücutta hafif düzeyde bir oksidatif strese yol açan bu durum organizma tarafından bir tehdit olarak algılanır. Bunun sonucunda antioksidan olarak adlandırılan savunma sistemlerinde görev alan enzimler uyarılır ve etkilenen bölge oksijenden zengin hale getirilerek toksinlerden arındırılır.

Ozon gazının etki mekanizmasının doğru şekilde çalışabilmesi için uygulanacak olan tedavi dozunun doğru hesaplanması kritik önem taşır. Yüksek konsantrasyonlarda toksik etki gösteren bu kimyasal molekül ile uygulanacak tüm tedavi girişimleri mutlaka uzman kontrolünde gerçekleştirilmeli ve hastalar belirlenen süre boyunca yakın takip edilmelidir.

ozon tedavisi

Ozon Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Ozon tedavisinin uygulama yöntemi belirlenirken kişinin hastalığı, hastalığın şiddeti, eşlik eden hastalıkların varlığı gibi pek çok faktör göz önünde bulundurulur. Sistemik uygulama genellikle dolaşım sistemi bozuklukları, diyabetle ilişkili anjiyopati tabloları, akut veya kronik viral enfeksiyon durumları, bağışıklık sisteminin baskılanması ile ilişkili sağlık sorunları, kronik inflamasyon ile seyreden kas-iskelet sistemi hastalıkları ve romatolojik hastalıkların varlığında tercih edilir. Majör otohemoterapi olarak adlandırılan yöntem en sık tercih edilen sistemik uygulama yöntemidir ancak; yukarıda belirtilen faktörler doğrultusunda minör otohemoterapi, rektal insuflasyon, direkt intraarteriyel ve direkt intravenöz gibi sistemik uygulama yöntemleri de tercih edilebilir.

Majör otohemoterapi yöntemi uygulanırken hastadan 50 ila 100 ml kan alınır ve bu kan vücut dışında ozon ile zenginleştirilir. Daha sonra özel sistemler ile korunan kan hastaya uygun hızda geri verilir. Ozon gazının kan ile teması vücut dışında gerçekleştirildiği için bu yöntem en düşük riskli uygulama yöntemi olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra ozon gazının kaslara, rektuma, mesaneye, vajinaya, deriye ve vücudun daha pek çok dokusuna uygulanabileceği tedavi yöntemleri mevcuttur.